Cận cảnh xe tay ga phóng ẩu ở ngã tư đâm đầu vào lốp xe tải :O

Cận cảnh xe tay ga phóng ẩu ở ngã tư đâm đầu vào lốp xe tải :O